US$ Straatcode loterij

 

Wat is de US$ Straatcode loterij ?
De US$ Straatcode loterij is een loterij van “Take A Chance NV” waarbij u 1 keer per maand meespeelt met uw favoriete straat in Suriname als lotnummer.

Wat is een straatcode ?
In beginsel is iedere straat in Suriname gecodeerd. De straatcode bestaat uit 4 cijfers.
De eerste 2 cijfers stellen het ressort voor waarin de straat voorkomt. De laatste 2 cijfers vormen een volgnummer, dat de straat binnen het ressort aanduidt.
Op elke verkooppunt ligt een straatcode boek, zodat u op een makkelijke wijze de straatcode kunt opzoeken. Per district zijn de straten op alfabetische volgorde gesorteerd.

Hoe speel ik mee ?
U kiest een straatcode waarmee u wilt spelen, of u laat de computer een straatcode voor u kiezen (quick pick). Aan de straatcode voegt u 2 letters, de Jackpotletters,toe. Dit mag elke combinatie zijn tussen de AA en de EE,dus bijv .AC, BB, of DC enz enz….
Een voorbeeld:
-u kiest voor de Henck Arronstraat te Paramaribo, dit is straatcode 2191
-u kiest als jackpotletters voor de letters AD
-U speelt dan met lotnummer 2191 AD

De Quick-Pick
U kunt ook kiezen voor een zgn. quick-pick, waarbij een willekeurige straatcode, inclusief jackpotletters, voor u wordt gekozen.
Of u kiest voor een jackpot quick- pick, dit houdt in dat u zelf een straatcode opgeeft terwijl u aan de computer de opdracht geeft om een willekeurige combinatie van de jackpotletters voor u te kiezen.

Wat kan ik winnen ?
U speelt elke eerste dag van de maand voor de hoofdprijs:

             De US$ Jackpot !

De straatcode jackpot is een groeiprijs: elke week wordt hij groter tot het is gevallen. U wint de jackpot als uw lotnummer, d.w.z. uw straatcode (de 4 cijfercombinatie) en jackpotletters, is getrokken.

LET WEL: De vrije letter doet niet mee voor de JACKPOT!

Zijn er meerdere loten met dezelfde lotnummers dan wordt de prijs evenredig verdeeld. De jackpot start met US$ 30,000.00. Is de jackpot niet gevallen, wordt het verhoogd met minimaal US$ 10,000.00.

Let Op: Op de jackpotletters alleen vallen er geen prijzen.

Waar kan ik loten kopen?
Meespelen met de Surinaamse Straatcode loterij is eenvoudig.
U kunt terecht bij een van de vele verkooppunten voor een lot of meerdere loten US$ 1.00 of Srd 3,35.
Koop een lot met uw favoriete straatcode (elke verkooppunt is voorzien van een straatcode boek,waaruit u op overzichtelijke wijze kunt zien welke code bij welke straat hoort) of u kunt vragen naar een Quick – Pick.Het systeem zal een willekeurige combinatie voor u kiezen.

Hoe weet ik of ik een prijs heb gewonnen?
De trekking van de US$ Straatcode Loterij vindt elke eerste dag van de maand plaats via de STVS om 22.15 uur.
De uitslag zal ook op de dag na de trekking in de dagbladen Times of Suriname, Dagblad Suriname en De Ware Tijd worden gepubliceerd.

 

 

[Klantenservice] [Contact] [Privacy] [Disclaimer]
 

Take A Chance n.v. - Keizerstraat 91 ben - Tel:473654 - Email: info@takeachance.sr