Disclaimer

Klantenservice
Contact
Privacy
Disclaimer

 

Hoewel er met zorg gewerkt wordt aan het bijhouden en updaten van de website van de de NV Take A Chance, kan het voorkomen dat de op deze website gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. De NV Take A Chance is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op deze website die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Gebruik van informatie van deze website 
De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangevuld en noodzakelijke wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht . Bezoeker van deze website mogen in deze website opgenomen informatie niet openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de NV.

Aansprakelijkheid voor schade
De NV is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met op de website geplaatste informatie betreffende onder ander mededelingen, prijzen, producten en diensten. Deze opsomming is niet limitatief. Voorts kan de NV er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.