Privacy

Klantenservice
Contact
Privacy
Disclaimer

 

Inleiding
Onderstaand vindt u informatie over de wijze waarop de NV Take A Chance omgaat met door u bij haar achtergelaten persoonlijke informatie. De informatie heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en verder verwerken van persoonsgegevens en de bijbehorende bescherming.

Toepassing
De opgenomen regels zijn van toepassing op al de activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden door de NV.

Gegevens klanten
Voor het (correct) kunnen nakomen van een overeenkomst die tussen u en de NV wordt gesloten, heeft de Straatcode loterij onder andere uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en ID nummer.

De NV respecteert de privacy van haar klanten, bezoekers en ge´nteresseerden (verder te noemen 'klanten'). Gegevens van een klant staan alleen ter beschikking van de klant zelf, van personeel van de NV  en dienstverleners, uitsluitend voor zover nodig bij de uitvoering van hun werk in opdracht van de NV. 

Beveiliging 
De NV streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden past de NV technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe.

Contact
Als u vragen hebt omtrent bovengenoemde informatie, kunt u contact opnemen met de NV Take A Chance per post, e-mail, fax of telefoon. 

De NV Take A Chance  
Keizerstraat 91ben, Paramaribo, Suriname

email: info@takeachance.sr 
Telefoon: 473654 (van maandag – zaterdag tussen 08.00 – 16.00 uur)