Het "bel spel"

Vorige trekkingen
Heb ik gewonnen
Prijzen Winnen
Deelnemersregl.
Over de loterij
Info over belspel
Retailers

Tijdens de trekking heeft u de kans deel te nemen aan het “bel spel”.

Het “bel spel” houdt in dat personen gebeld worden en in de gelegenheid worden gesteld om een vraag te beantwoorden. Indien het antwoord goed is komt men in aanmerking voor een prijs. De prijzen zijn in de ballen 1 t/m 9. Na een keuze te hebben gemaakt komt men in aanmerking voor de prijs.

De procedure om deel te kunnen nemen aan dit “bel spel” is als volgt:

  • indien u 5 of meer loten heeft gekocht, worden uw persoonlijke gegevens  (naam, voornaam, mobiel en huistelefoon nummer) geregistreerd op een daartoe bestemd formulier welke bij alle verkooppunten is neergelegd.
     
  • Opmerking: personen waarvan de gegevens niet duidelijke leesbaar zijn worden niet meegenomen bij het “bel spel”.

De prijzen die gewonnen kunnen worden zijn bedragen van SRD 200, SRD 300, SRD 400, SRD 500, SRD 600, SRD 700, SRD 800, SRD 900 en SRD 1500 in willekeurige ballen.

presentatoren2